Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2010


ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ: ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εργασία αποτελεί σημαντικό κομμάτι στην ζωή του καθένα από εμάς. Μας προσφέρει οικονομική ασφάλεια και ευημερία, επηρεάζοντας έτσι τον ψυχισμό μας. Το άτομο με Ψυχική Ασθένεια δεν αποτελεί εξαίρεση.Οι ικανότητες του κάθε ατόμου είναι διαφορετικές όπως και οι απαιτήσεις της κάθε εργασίας. Η εργασία αποτελεί δικαίωμα του Ψυχικά Ασθενή που είναι ένα άτομο όπως όλα τα άλλα, με τις δικές του ξεχωριστές δεξιότητες, με την ίδια θέληση για εργασία και την ίδια παραγωγική δυνατότητα. Κύριο μέλημα των επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας στο κομμάτι αυτό της εργασίας, θα πρέπει να είναι η εύρεση κατάλληλης θέσης (εργασίας) αλλά κυρίως θα πρέπει να δίνεται έμφαση στην προετοιμασία του ατόμου αλλά και στην προσαρμογή του στην θέση αυτή, έτσι ώστε να επέλθει σε αυτό η θετική επίδραση της εργασίας.
Το Κέντρο Ημέρας αποτελεί την κομβική δομή ολοκληρωμένου συστήματος παροχής Ψυχιατρικών Υπηρεσιών και υπηρεσιών Ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στην κοινότητα, για ασθενείς που πάσχουν από κάποια σοβαρή και χρόνια ψυχική διαταραχή. Στο Κέντρο Ημέρας το άτομο επιτυγχάνει κοινωνική επανένταξη μέσα από την καλλιέργεια συγκεκριμένων δεξιοτήτων (ομαδικότητα, ενίσχυση διαπροσωπικών σχέσεων, ενίσχυση της αυτοεικόνας και της αυτονομίας του ατόμου).
Το άτομο, αφού έχει ολοκληρώσει το κομμάτι της θεραπείας του και αφού έχουν ανεπτυχθεί οι απαραίτητες δεξιότητες μέσα από την συμμετοχή τους στις Ομάδες ,που λαμβάνουν χώρα στο Κέντρο, ξεκινάει μια διαδικασία εύρεσης και εκμάθησης εργασίας μαζί με τον Κοινωνικό Λειτουργό. Ο Κοινωνικός Λειτουργός αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Επαγγελματικού Συμβούλου, αντιμετωπίζει το άτομο ως ένα πρόσωπο με δικό του σύστημα αξιών και φιλοδοξιών και στρέφεται, μέσα από συγκεκριμένα στάδια, στην αναζήτηση της κατάλληλης θέσης εργασίας γι’αυτό.
Στάδια Επαγγελματικής αποκατάστασης:
1. Επαφή με Εργοδότες : Εύρεση Εργασίας (Καταγραφή ευκαιριών απασχόλησης και εύρεση κατάλληλης ,για το άτομο, εργασία)
2. Συστηματική παρατήρηση και εκμάθηση εργασίας (Προετοιμασία από Κοινωνικό Λειτουργό χώρου εργασίας ατόμου και εκπαίδευση του πάνω στα νέα του καθήκοντα)
3. Follow up (Ενημέρωση Κοινωνικού Λειτουργού για πρόοδο ατόμου και παρουσία του ίδιου σε χώρο εργασίας όπου κρίνεται αναγκαίο)
Ταυτόχρονα με το τελευταίο βήμα επιχειρείται και μια αυτονόμηση του ατόμου μέσα από σταδιακή δραστηριοποίηση του και εκτός δουλειάς δραστηριότητες.

Η εργασία παίζει σημαντικό ρόλο στην ζωή ενός ψυχικά ασθενή. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν συνήθως λίγες κοινωνικές συναναστροφές. Μέσα από το εργασιακό περιβάλλον τα άτομα αυτά επωφελούνται από τις κοινωνικές επαφές. Επενδύουν πολύ στην εργασία τους, με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, συνεπείς, υπεύθυνοι και τυπικοί στις υποχρεώσεις τους. Μέσα από την δουλειά τους νιώθουν χρήσιμοι και δημιουργικοί. Η εργασία μπορεί να γίνει ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο εκτιμάται και υποστηρίζεται η Διαφορετικότητα του κάθε ατόμου. Άλλωστε αν κοιτάξουμε πίσω από την «ταμπέλα» της Ψυχικής Ασθένειας «κρύβεται» ένας άνθρωπος που θέλει και μπορεί να εργαστεί !

(Το παρόν άρθρο αποτελεί μέρος του θέματος :Εργασία και Ψυχική Νόσος , που παρουσιάστηκε στην Ημερίδα του Κέντρου με θέμα : «Ψυχική Υγεία : Δικαίωμα στην ζωή»)

Βρεττού Γεωργία


Κοινωνική Λειτουργός