Δευτέρα 11 Ιουνίου 2012

5 Ιουνίου : Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος ( 5 Ιουνίου) οι εξυπηρετούμενοι που παρακολουθούν τις Ομάδες του Κέντρου( στα πλαίσια της Ομάδας Εξόδου) επισκέφτηκαν τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου. Ο Φ.Δ. ιδρύθηκε το 2002 με σκοπό την προστασία και ανάδειξη του Εθνικού Δρυμού Αίνου στο Νησί της Κεφαλονιάς στο Ιόνιο Πέλαγος. Σκοπός της επίσκεψης αυτής ήταν η ενημέρωση πάνω σε περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν τον Εθνικό Δρυμό Αίνου αλλά και η ευαισθητοποίηση των εξυπηρετούμενων πάνω σε θέματα Οικολογίας. Επίσης, έγινε προβολή παρουσίασης για τα είδη χλωρίδας και πανίδας στον Δρυμό και ακολούθησαν ερωτήσεις από τους εξυπηρετούμενους. Τέλος, συζητήθηκε η περίπτωση συνεργασίας με τους εξυπηρετούμενους του Κέντρου σε εθελοντική βάση για την βοήθεια στο έργο του Φορέα και την ευαισθητοποίηση της κοινότητας.