Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2012

Οι Εργαζόμενοι και οι εξυπηρετούμενοι του Κέντρου Ημέρας σας ευχονται Καλά Χριστούγεννα σε σας και τα αγαπημενα σας προσωπα!

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012


Στις 6 Δεκεμβρίου 2012, το Κέντρο Ημέρας Αργοστολίου πραγματοποίησε ομιλία στους μαθητές του ΕΠΑΛ Αργοστολίου με θέμα το Διαδίκτυο. Τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν τα οφέλη και οι κίνδυνοι από την χρήση του Διαδικτύου, μέτρα προφύλαξης καθώς και ο εθισμός (προφίλ εξαρτημένου, σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα και πρακτικές συμβουλές αποφυγής του εθισμού). Η ομιλία ανήκει σε μια σειρά από δράσεις που έχουν σαν στόχο την ενημέρωση των μαθητών καθώς και την πρόληψη από τον εθισμό στο Διαδίκτυο

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία σήμερα το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα EMILIA – Empowerment of mental health service users (πρόγραμμα που απευθύνεται στους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας) που διεξάχθηκε από το Κέντρο Ημέρας Αργοστολίου, του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κεφαλονιάς & Ιθάκης σε συνεργασία με το Κέντρο Φυσικής Και Ιατρικής Αποκατάστασης ( ΚΕ.Φ.Ι.Α.). Το πρόγραμμα ,που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ (FP6), έχει ως σκοπό τη διερεύνηση της χρήσης της δια βίου μάθησης ως μέσου για την επίτευξη και προώθηση της κοινωνικής επανένταξης των χρηστών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων με σοβαρές ψυχικές ασθένειες ,μέσω της δια βίου εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα EMILIA έχει ως αποτέλεσμα το σχεδιασμό εκπαιδευτικών πακέτων που απευθύνονται σε λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, τους φροντιστές τους (οικογένεια-φίλοι) και επαγγελματίες. Στην παρούσα φάση, ο πρώτος κύκλος μαθημάτων περιελάμβανε: Στρές/ κρίση, επικοινωνία, οικογένεια, ανάρρωση/εμψύχωση, στίγμα . Το πρόγραμμα διεξήχθει στους χώρους του Κέντρου Ημέρας από τις 14/11/2012 έως και 14/12/2012. Εκπαιδευτές Προγράμματος : Σπύρος Γαβριήλ , Επισκέπτης Υγείας και συντονιστής Προγράμματος ( Κέντρο Ψυχικής Υγείας) Βρεττού Γεωργία , Κοινωνική Λειτουργός (Κέντρο Ημέρας) Ευγενία Γκιτώνη , Ψυχολόγος ( Κέντρο Ψυχικής Υγείας) Ανθή Ζάρλα, Ψυχολόγος (Κ.Ε.Φ.Ι.Α.)