Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013


Ψυχωσική συνδρομή 

Ψυχωσική συνδρομή ονομάζεται μια πάθηση της ψυχικής υγείας. Τα συμπτώματα της ποικίλουν ανάλογα με την μορφή που έχει η ασθένεια και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: η πρώτη κατηγορία ονομάζεται παραγωγικά, σε αυτή εμφανίζονται συμπτώματα όπως: παθολογικές ιδέες και συμπεριφορές π.χ. ότι ο ασθενής καταδιώκεται από κάποιον άλλον ή ότι σχολιάζεται από φίλους και γνωστούς χωρίς να συμβαίνει αυτό, ψευδαισθήσεις δηλαδή να ακούει ¨ανύπαρκτες¨ φωνές ή ψιθύρους, αλλόκοτη συμπεριφορά δηλαδή αναίτια γέλια, να είναι επιθετικός ή να φοράει ρούχα ασύμβατα με την εποχή καθώς επίσης και η διαταραχή λόγου. Η δεύτερη κατηγορία συμπτωμάτων ονομάζεται αρνητικά και είναι κυρίως ψυχολογικής φύσεως όπως: κοινωνική απόσυρση, απάθεια, αδιαφορία, έλλειψη υγιεινής, χειροτέρευση των κοινωνικών σχέσεων. Η θεραπεία της ψυχωσικής συνδρομής μπορεί να γίνει με φάρμακα, επίσκεψη σε ψυχολόγο ή ψυχίατρο. Καταλήγοντας θα ήθελα να πω ότι ο γράφων πάσχει από αυτή την ασθένεια και έχει βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό από την ημέρα που το παρουσίασε οπότε όπως καταλαβαίνετε αυτή η ασθένεια μπορεί να νικηθεί από τον οποιοδήποτε αρκεί να το ΠΙΣΤΕΨΕΙ!!!

 

Δημήτρης Βαλλιάνος