Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 201410η Οκτωβρίου :Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας


Η 10η Οκτωβρίου θεσπίστηκε ως η Παγκόσμια ημέρα  Ψυχικής Υγείας το 1992 από την παγκόσμια ομοσπονδία για την ψυχική υγεία, με σκοπό την ευαισθητοποίηση σε θέματα ψυχικής υγείας, όπως στην πρόληψη και την αντιμετώπιση .
          Η ψυχική υγεία αφορά τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά μας. Είναι η ικανότητα μας να απολαμβάνουμε τη ζωή και να αντιμετωπίζουμε τις καθημερινές της προκλήσεις. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει τη λήψη αποφάσεων και επιλογών προκειμένου να προσαρμόσουμε τη συμπεριφορά μας σε δύσκολες καταστάσεις και να τις αντιμετωπίσουμε επιτυχώς. Συνεπάγεται επίσης την ικανότητα μας να καλύπτουμε τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας.
Τα βασικά ατομικά χαρακτηριστικά πού συνθέτουν τη
ψυχική υγεία είναι:
1) Ικανότητα προσαρμογής
2) Επίγνωση εαυτού.
3) Επίγνωση σκοπού στη ζωή
4)Επίγνωση των αναγκών τού συνανθρώπου σε συνδυασμό με ικανότητα συναισθηματικής συναλλαγής
5) Επίγνωση τού κοινωνικού ρόλου συνδυασμένη με ικανότητα για υπεύθυνη ανάληψη επαγγελματικών, οικογενειακών, και ευρύτερων υποχρεώσεων.
6) Ψυχική Αντοχή στις ψυχοπιεστικές συνθήκες τού περιβάλλοντος.( Σε έκτακτες ψυχοπιεστικές συνθήκες τα άτομα με μειωμένη ψυχική αντοχή είναι που θα λυγίσουν πρώτα και θα παρουσιάσουν ψυχοπαθολογικά συμπτώματα.)
Η ψυχική υγεία ,εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό τόσο από εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες, (ψυχολογικές πιέσεις, στρες, αρνητικά ή και θετικά γεγονότα ζωής), όσο και από εσωτερικούς (ενδοψυχικούς) ατομικούς παράγοντες πού συνήθως σχετίζονται με τη διαμόρφωση της προσωπικότητας. Εξαρτώνται
επίσης και από βιολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά από γεννήσεως.

Βρεττού Γεωργία
Κοινωνική Λειτουργός
Κέντρο Ημέρας Αργοστολίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου